Ceza Hukuku

Ceza Hukuku alanında arama,yakalama,gözaltı,tutuklama gibi koruma tedbirleri; para cezası ve hapis cezası gibi mahkeme tarafından alınan kararlar ile kişinin özgürlüğüne müdahale eder. Bu süreçler hukuki yardıma çok ihtiyaç duyulan süreçlerdir. Hukuk büromuz , ceza hukuku teorisi ve uygulamasını birlikte ele alarak müvekkillerine bu konuda etkin bir avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Borçlar Hukuku

Yediel Hukuk Danışmanlık kadrosunda barındırdığı uzman avukatlarla borçlar hukuku alanında müvekkillerine danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca dava ve icra departmanlarıyla müvekkilerinin arasındaki sorunların çözümünde etkin bir rol oynamaktadır.

İş Hukuku

Yediel Hukuk Danışmanlık olarak çalışanları ve işverenleri temsil ederek iş hukukuna ilişkin tüm konularda kendilerine yardımcı olmaktadır. Firma’nın iş hukuku hizmetleri arasında iş akitlerinin hazırlanması, haksız işten çıkarma, işte ayrımcılık gibi konularda yetkili mahkemeler nezdinde kişisel hak arayışı davalarının açılıp müdafaası ve yeniden yapılanmalar üzerine danışmanlık hizmetleri yer almaktadır.

Aile Hukuku

Toplumun temeli olan aile, başta Anayasa olmak üzere kanunlarla düzenlenmiş ve koruma altına alınmış bir kurumdur. Aile Hukuku, Medeni Hukuk içerisinde yer alan, aile içi ilişkileri ve ailenin dış ilişkilerini düzenlemekte olan kapsamlı bir hukuk dalıdır.Yediel Hukuk Danışmanlık olarak aile hukuku alanında uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz

İcra Hukuku

Yediel Avukatlık Danışmanlık olarak yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilere Türkiye’deki alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Temel prensibimiz, müvekkilin alacağına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşmasıdır.Uzman kadromuz tarafından, her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususlarında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve hukuki hizmet sunulmaktadır.

ve Diğerleri

Yediel Avukatlık Danışmanlık olarak uzman kadromuz ile hukuki sorunların çözümlerinde etkin bir rol oynayarak hukuki danışmanlık hizmeti de vermekteyiz.